Privacy policy

 Uitleg voor cliënten, ouders, verzorgers en/of bewindvoerders over de privacywetgeving AVG.

Algemene informatie AVG  |  Afkortingen: AVG = Algemene verordening gegevensbescherming

[spacer]
[row]
[one_half class=”element_from_top”]

[clearfix]
[/one_half]

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Dit omdat hun privacy rechten worden versterkt en uitgebreid. Vanwege de wet AVG ben ik verplicht u voor toestemming te laten tekenen om relevante gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners. Hieronder vallen onder andere uw huisarts of specialist, de praktijkondersteuner of podotherapeut.

[spacer]
[row]

Waar geeft u toestemming voor?

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen/instellingen. V
  • De medisch voetzorgverlener/ therapeut informeert een van boven staande, over de gegevens die worden uitgewisseld en de gegevens die worden geregistreerd.
  • Iedere bovengenoemde kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.
  • De medisch voetzorgverlener/ therapeut legt uit wat de gevolgen zijn voor het behandelplan als gegevens of personen geen toestemming wordt gegeven.
  • Ik behoud het recht op inzien, informatie, intrekken, wijzigen, verwijderen, overdracht en wijzigen.
  • In sommige gevallen zal het wijzigen van de  toestemming gevolgen hebben voor het behandelplan. 

Uw medisch voetzorgverlener / therapeut,
Sabine Elissen
JEVOET